Kontakty

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Sídlo:  Hlavná 588, 930 37 Lehnice

Organizácia : rozpočtová 

Štatutárny zástupca : Dr. Tibor Varga, riaditeľ 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

Tel.:+421/31/552 68 26 

fax: +421/31/552 45 29